Proměny libkovického kostela


Kostel v roce 1986
Libkovický kostel 1986
Kostel v roce 2001
Libkovický kostel 2001
Tentýž pohled v roce 2003
Libkovický kostel 2003